Welkom in Restaurant Slagmolen:
We zijn verheugd u weer te mogen verwelkomen, alle bestaande reservaties na 10 juni blijven geldig.

Welkom in Restaurant Slagmolen:
We zijn verheugd u weer te mogen verwelkomen, alle bestaande reservaties na 10 juni blijven geldig.

Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de Klant (u, uw) en de Verkoper (Slagmolen Restaurant BV, wij, ons, onze). Door onze webshop te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard u dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Identiteit van de Verkoper:

Slagmolen Restaurant  BV

Molenweg 177

3660 Oudsbergen (België)

Tel. 089854888

E-mail: info@slagmolen.be

Ondernemingsnummer: BE 0543.782.394

Bankrelatie: KBC: BE40 7360 0670 2663

                          ING: BE27 3631 2864 4773

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van restaurant Slagmolen, met maatschappelijke zetel te Oudsbergen (België), BTW BE 0543.782.394, RPR Antwerpen, Afd. Tongeren, hierna ‘de Verkoper’ biedt haar Klanten de mogelijkheid om cadeaubonen en reservaties online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) bij restaurant Slagmolen plaatst. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van restaurant Slagmolen houdt in dat de Klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Zij zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen. Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.

Artikel 3: Online aankopen

De Klant dient bij de webshop van Restaurant Slagmolen de bestelling te betalen via:

  • debet bankkaart (Bancontact)
  • de online betaalmogelijkheden van KBC.
  • Ideal
  • Creditkaart
  • Belfius Direct

De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail van ons ontvangt. De Cadeaubonnen worden onmiddellijk verstuurd naar het opgegeven mailadres.

Cadeaubonnen die besteld worden via onze webshop worden niet terugbetaald worden.

Gelet op de aard van de producten die wij aanbieden, beschikt de consument niet over een herroepingsrecht op basis van artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht.

Restaurant Slagmolen is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

 

 

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering.

Artikel 5: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Restaurant Slagmolenl om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 6: Restaurant Slagmolen Klantendienst

De Restaurant Slagmolen Klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 089854888, via e-mail op info@slagmolen.be of per post op het volgende adres: Molenweg 177, 3660 Oudsbergen, België.

Artikel 7: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Restaurant Slagmolen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Restaurant Slagmolen kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 8: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 9: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen, Afd. Tongeren bevoegd.

Artikel 10: Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn, en hechten heel veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak stelt. Zou u echter toch een klacht hebben over één van onze producten of over onze dienstverlening, laat het ons dan zeker weten via: info@slagmolen.be We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

 

MEDEWERKERS GEZOCHT

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor het uitbreiden van ons team. Zowel voor de bediening als voor de keuken.